کد مقاله را وارد کنید !
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
محل برگزاری کنفرانس

محل برگزاری کنفرانس :  مرکز همایش͏ های بین المللی رازی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، واقع در خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره دو

ma0dfjpshimirazi 

سیویلیکا

08edf9b77e1d32620f1be9c6f95f41b3

کمیته های علمی
دکتر علی لشکری

کمیته علمی


دکتر علی لشکری


استاد، گروه عمران، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر ناصر طالب بیدختی

کمیته علمی


دکتر ناصر طالب بیدختی


استاد، گروه عمران، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر مهدی احمدی مقدم

کمیته علمی


دکتر مهدی احمدی مقدم


استاد، گروه عمران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

عمران

_

دکتر ذبیح اله یوسفی

کمیته علمی


دکتر ذبیح اله یوسفی


استاد، گروه عمران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

عمران

_

دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد

کمیته علمی


دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد


استاد، گروه عمران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

عمران

_

دکتر سید مهدی دهقان بنادکی

کمیته علمی


دکتر سید مهدی دهقان بنادکی


استاد، گروه عمران، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر امیرحسین محرر

کمیته علمی


دکتر امیرحسین محرر


استاد، گروه عمران، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

عمران

_

دکتر امید بهار

کمیته علمی


دکتر امید بهار


استاد، گروه عمران، پژوهشگاه بین المللی زلزله،

عمران

_

دکتر محسن علی شایانفر

کمیته علمی


دکتر محسن علی شایانفر


استاد، گروه عمران، دانشگاه علم و صنعت تهران، تهران، ایران

عمران

_

دکتر احسان کامرانی

کمیته علمی


دکتر احسان کامرانی


استاد، گروه عمران، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

عمران

_

پروفسور لائو دانشيار

کمیته علمی


پروفسور لائو دانشيار


دانشیار، گروه عمران، دانشگاه تکنولوژي مالزي ( يو تي ام)

عمران

_

دکتر افشین کلانتری

کمیته علمی


دکتر افشین کلانتری


دانشیار، گروه عمران، پژوهشگاه بین المللی زلزله

عمران

_

دکتر مهدی روانشادنیا

کمیته علمی


دکتر مهدی روانشادنیا


دانشیار، گروه عمران، علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

عمران

_

دکتر علی جوهری

کمیته علمی


دکتر علی جوهری


دانشیار، گروه عمران، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر سید محمد بینش

کمیته علمی


دکتر سید محمد بینش


دانشیار، گروه عمران، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر سید علی اصغر علامه

کمیته علمی


دکتر سید علی اصغر علامه


استادیار، گروه عمران، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

عمران

_

دکتر عبدالرضا فاضلی

کمیته علمی


دکتر عبدالرضا فاضلی


استادیار، گروه عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

عمران

_

دکتر امین کشاورز

کمیته علمی


دکتر امین کشاورز


استادیار، گروه عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

عمران

_

دکتر بابک روحی بروجنی

کمیته علمی


دکتر بابک روحی بروجنی


استادیار، گروه عمران، موسسه تحقیقاتی UBKU دوحه، قطر

عمران

_

دکتر سهراب میراثی

کمیته علمی


دکتر سهراب میراثی


استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

عمران

_

دکتر هستی هاشمی نژاد

کمیته علمی


دکتر هستی هاشمی نژاد


استادیار، گروه عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

عمران

_

دکتر محمد واقفی

کمیته علمی


دکتر محمد واقفی


استادیار، گروه عمران، ایران دانشگاه خلیج فارسران، بوشهر، ایران

عمران

_

دکتر حسین خورشیدی

کمیته علمی


دکتر حسین خورشیدی


استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر داوود صفری

کمیته علمی


دکتر داوود صفری


استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر رضا رحمت خواه

کمیته علمی


دکتر رضا رحمت خواه


استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر آرش توتونچی

کمیته علمی


دکتر آرش توتونچی


استادیار، گروه عمران، انشگاه آزاد مرودشت، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر اردلان فیلی

کمیته علمی


دکتر اردلان فیلی


استادیار، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر عباس ثابت

کمیته علمی


دکتر عباس ثابت


استادیار، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر امید حسن شاهی

کمیته علمی


دکتر امید حسن شاهی


استادیار، گروه عمران، دانشگاه مینهو پرتغال

عمران

_

دکتر بابک امین نژاد

کمیته علمی


دکتر بابک امین نژاد


استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد واحد رودهن،، تهران، ایران

عمران

_

دکتر توحید پور رستم

کمیته علمی


دکتر توحید پور رستم


استادیار، گروه عمران، تهران مرکز گروه مهندسی عمران، ایران

عمران

_

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

کمیته علمی


دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی


استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران

عمران

_

دکتر عبدالرحیم طاهری

کمیته علمی


دکتر عبدالرحیم طاهری


استادیار، گروه عمران، دانشگاه صنعت نفت،

عمران

-

 دکتر حمیدرضا هاشمی نسب

کمیته علمی


دکتر حمیدرضا هاشمی نسب


استادیار، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر امید جباری

کمیته علمی


دکتر امید جباری


مربی، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر محمد بنان

کمیته علمی


دکتر محمد بنان


مربی، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر محمد جعفر رحیمی

کمیته علمی


دکتر محمد جعفر رحیمی


مربی، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

مهندس آرش باستانی

کمیته علمی


مهندس آرش باستانی


مربی، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر ذوالفقار زارعی

کمیته علمی


دکتر ذوالفقار زارعی


مربی، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

مهندس محمود نبی پور

کمیته علمی


مهندس محمود نبی پور


مربی، گروه عمران، شرکت مهندسین مشاور فراشار آسیا، تهران، ایران

عمران

_

دکتر ایمان بذرگر

کمیته علمی


دکتر ایمان بذرگر


مربی، گروه عمران، دانشگاه سنتنیال کانادا

عمران

_

مهندس حسن شریف زاده

کمیته علمی


مهندس حسن شریف زاده


مربی، گروه عمران، مهندسین مشاوره لئونارد، اندره و شرکا- اشتوتگارت-آلمان

عمران

_

دکتر روزبه منصوری

کمیته علمی


دکتر روزبه منصوری


مربی، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر مهدی صفایی

کمیته علمی


دکتر مهدی صفایی


مربی، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر محمود جباری

کمیته علمی


دکتر محمود جباری


مربی، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

عمران

_

دکتر یوسف صالحی

کمیته علمی


دکتر یوسف صالحی


مربی، گروه عمران، مدیر امور عمومی شرکت فولاد هرمزگان جنوب، هرمزگان، ایران

عمران

_

سرکار خانم سیده افسانه شبیریان

کمیته علمی


سرکار خانم سیده افسانه شبیریان


مربی، گروه عمران، کارشناسی ارشد مدیریت، رئیس دایره دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

عمران

_

دکتر زاهد وکیلی

کمیته علمی


دکتر زاهد وکیلی


مربی، گروه عمران، آموزشکده فنی حرفه ای سقز، ایران

عمران

_

دکتر امید جباری

کمیته علمی


دکتر امید جباری


مربی گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران و قائم مقام ومدیر توسعه اقتصادی وجذب سرمایه شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب

مهندسی و مدیریت ساخت

o.jabbari@iaukishint.ac.ir

مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.
بازدید امروز
26
بازدید دیروز
16
بازدید کل
46,940
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !